EINECS

En forkortelse for det register, EU har etableret over nuværende industrikemikalier. Registret tæller over 100.000 kemikalier.
Nogle af disse kemikalier er desuden registreret, da de udleder store mængder CO2, hvilken kan relatere sig til effluent charge.