Opsigelse og ophævelse af lejemål

LegalHero har hjulpet mange både lejere og udlejere i forbindelse med opsigelse og ophævelse af lejemål. Typisk er begge situationer udramatiske, men der kan opstå situationer, hvor parterne kan blive uenige om det aftalegrundlag, der ligger grund for lejeretten. Ved at lade en af LegalHeros juridiske eksperter bistå dig sikrer du, at din opgave bliver løst på den mest effektive måde. LegalHero er med dig igennem hele processen, hvilket er din garanti for en sikker og kompetent rådgivning.

LegalHero har hjulpet mange både lejere og udlejere i forbindelse med opsigelse og ophævelse af lejemål. Typisk er begge situationer udramatiske, men der kan opstå situationer, hvor parterne kan blive uenige om det aftalegrundlag, der ligger grund for lejeretten. Ved at lade en af LegalHeros juridiske eksperter bistå dig sikrer du, at din opgave bliver løst på den mest effektive måde. LegalHero er med dig igennem hele processen, hvilket er din garanti for en sikker og kompetent rådgivning.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms Få hjælp til ophævelse af lejemål
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Situationen hvor man som lejer eller udlejer gerne vil opsige eller ophæve en aftale om leje, er en typisk lejeretlig problemstilling. Selvom det umiddelbart kan lyde simpelt, at skulle opsige en aftale om leje, så er der alligevel en række væsentlige elementer, der i en sådan situation bør holdes for øje. Mulighederne for at opsige en aftale om leje er nemlig forskellige alt afhængig af, om man er udlejer eller lejer.

For udlejere

Mange udlejere tror fejlagtigt, at de er i deres gode ret til at opsige en aftale om leje, men faktisk forholder det sig anderledes. Er der blevet indgået en aftale om ubegrænset leje, så er lejer som udgangspunkt beskyttet fra, at kunne blive opsagt af udlejer. Der er dog en række grunde, der alligevel kan begrunde en opsigelse fra udlejers side af. Med et års varsel kan udlejer opsige en aftale om leje, hvis følgende tre krav er opfyldt.

  • Udlejer vil selv bo i lejemålet.
  • Udlejer har ikke andre lejemål.
  • Udlejer ejede selv lejemålet, da aftalen om leje blev lavet.

Der er herudover også en anden mere velkendt mulighed for opsigelse fra udlejers side. Det er nemlig situationen, hvor lejer på den ene eller anden måde misligholder aftalen om leje. En anden årsag, der fra udlejers side kan begrunde en opsigelse, er, hvis ordensreglerne for ejendommen ikke bliver iagtaget af lejeren. Har udlejer på korrekt juridisk vis forsøgt at rette op på forholdet, så kan en opsigelse fra udlejer ultimativt forsvares.

For lejere

Det forholder sig almindeligvis sådan, at lejere kan opsige en aftale om leje med et varsel på tre måneder. Har man en aftale om leje af et værelse er udgangspunktet kun én måned. Det skal dog hertil tilføjes, at det står udlejer og lejer frit for at aftale andre opsigelsesvarsler i lejekontrakten. Hvis man som lejer flytter ud inden udløbet af opsigelsesvarslet, er man stadig som udgangspunkt forpligtet til at skulle betale den resterende husleje indtil udløbet af opsigelsesvarslet. Dog forholder det sig sådan, at udlejer er forpligtet til at bestræbe sig mest muligt på at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis lejer flytter ud inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Hjælp til at opsige lejemål?

Når man vil opsige en aftale om leje, så er der en række formkrav, der skal iagttages. Først og fremmest skal opsigelsen være skriftlig. Det gælder uanset, om det er udlejer eller lejer, der gerne vil opsige lejemålet. Hvis det er udlejer, der gerne vil opsige aftalen om leje, så skal der være en begrundelse for, hvorfor udlejer vil opsige lejemålet. I opsigelselsen fra udlejer skal ligeledes medfølge en bemærkning om lejers ret til at kunne gøre indsigelse mod opsigelsen. Ønsker lejer at gøre indsigelse mod udlejers opsigelse, skal dette ske inden for 6 uger.

Ønsker du hjælp til, hvordan du som lejer eller udlejer opsiger en aftale om lejemål, hjælper vi med alle de forhold, der er i relation til dette emne. Vores eksperter i lejeret har stor erfaring med blandt andet vurdering af, hvornår et givent forhold berettiger en udlejer til at opsige en aftale om leje, ligesom vores jurister også hjælper med at udfærdige opsigelser i overenstemmelse med gældende formkrav.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning i relation, hvordan du opsiger dit lejemål, eller ønsker du som udlejer rådgivning om, hvordan du opsiger en lejer, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du en tilhørende lejekontrakt, skal denne vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i lejeret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis