Ejerskifteforsikring

En forsikring, som sælger af en ejendom kan give køberen. Ejerskifteforsikringen skal dække fejl ved bygningens fysiske tilstand, og et præmis for dækning af forsikringen er, at denne fejl var til stede ved overdragelse af ejendommen. Ejerskifteforsikringen dækker således fejl og mangler, som ikke har optrådt i tilstandsrapporten.