Ekstinktion

En latinsk betegnelse for at udslukke. Ekstinktion kan gøre sig gældende ifm. retserhvervelser, der således medfører, at den tidligere persons ret over et givent gode enten helt eller delvist tilintetgøres.


Det modsatte af ekstinktion er vindikation.