Elektronisk bestyrelsesmøde

Et bestyrelsesmøde i et aktieselskab, hvor mødet afholdes ved at anvende elektroniske medier. Et sådan elektronisk møde står beskrevet i aktieselskabsloven.