Emittent

Emittent kan på lige fod med emission have to betydninger:

  1. Emittent betegner det selskab, som ønsker at foretage eller foretager emission
  2. Inde for miljøret bruges emittent om den, der er årsag til forurening. Det modsatte af emittenten er recipienten, hvor sidstnævnte er en stat, virksomhed eller enkeltperson, der udsættes for forureningen.