Empirisk

Kommer af empiri, der beskriver en tilgang til et emne, der bygger på kvantitativ dataudtræk.