Ensidig viljeerklæring

Er erklæring, som ud fra sit indhold kan karakteriseres som en viljeserklæring. Det ensidige består i, at erklæringen ikke har nogen decideret modtager, og derfor som tommelfingerregel er uden retsvirkning. En ensidig viljeerklæring kan dog få juridisk betydning i sager om eksempelvis testamenteregler.