Erhvervsregister

I Danmark benævnes dette register for Det Centrale Erhvervsregister. Registret indeholder en fortegnelse over juridiske personer, foreninger, selskaber mm., der er registreret i Danmark