Factum

Kendes også som kendsgerning. Det, der er blevet gjort eller som er sket, og som under eksempelvis en retslig bevisførelse udgør det, som kan bevises.