Familie- og arveret

Familieretten og arveretten er nært beslægtede retsområder, selvom der er væsentige forskelle. Familieretten regulerer familiemedlemmers rettigheder og forpligtelser i forhold til hinanden. Det kan bl.a. dreje sig om ægteskabet, registrerede partnerskaber samt børn og samliv.

Arveretten er reglerne om retten til arv og vedrører retsforholdet efter en persons død. Den formue, som en afdød efterlader sig, kaldes et dødsbo. Hvis der er mere gæld i boet end formue, behandles boet som et konkursbo og arvingerne kan fraskrive sig arven. Er der ingen livsarvinger og den afdødes nærmeste slægtninge er en fætter eller kusine, arver statskassen, med mindre der er oprettet et testamente.

Vigtige problemstillinger

Ønsker du at have indflydelse på, hvem der skal arve dig, skal du oprette et testamente. LegalHeros rådgivere kan hjælpe dig med at skrive dit testamente, således at dine ønsker om fordelingen af din arv bliver opfyldt bedst muligt. LegalHeros specialister kan ligeledes vejlede dig om arveafgifter og skatter, så du sparer så meget som muligt, når din arv skal fordeles efter din død.

LegalHeros jurister kan også hjælpe dig med at forebygge konflikter i familielivet og rådgive dig, hvis der opstår forandringer i familielivet.Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platformModtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Populære ydelser indenfor familie- og arveret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis