Ægtepagt

Som udgangspunkt er alt hvad et par ejer ved indgåelsen af ægteskab og alt hvad de erhverver under ægteskabet fælleseje og skal derfor deles ligeligt ved skilsmisse eller død.

Eksempel på deling af formue – formuefællesskab

Christian har aktiver til en værdi af 800.000 kr. og Anna har aktiver til en værdi af 1.2 millioner kr. Christian og Anna skal skilles, hvilket indebærer at Anna skal have det, der svarer til halvdelen af værdien af Christians aktiver (dvs. 400.000 kr.) og Christian skal tilsvarende have halvdelen af værdien af Annas aktiver (dvs. 600.000 kr.). Christian ender derfor med en samlet sum på 400.000 + 600.000 = 1.000.000 kr. og Anna ender med en samlet sum på 400.000 + 600.000 = 1.000.000 kr.

Hvis I ønsker at fravige udgangspunktet om formuefællesskab, kan I oprette en ægtepagt. Læs om ægtepagter her

Ægtepagt med kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en blanding af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Kombinationssæreje virker som fuldstændigt særeje i tilfælde af skilsmisse eller seperation og som skilsmissesæreje ved død for en navngiven ægtefælle eller den længstlevende ægtefælle. En ægtepagt med kombinationssæreje er særlig anvendelig, hvis den ene af ægtefællerne har gæld. Dette skyldes, at der kan bestemmes fuldstændigt særeje ved død for den ægtefælle, der har gæld, hvorved den længstlevende ægtefælles aktiver ikke bliver brugt til betaling til kreditorernes gæld.

Eksempler

Eksempel 1: Christian har aktiver til en værdi af 800.000 kr., men en gæld på 900.000 kr. og Anna har aktiver til en værdi af 1.200.000 kr. og ingen gæld. Christian og Anna skal skilles, hvilket i dette tilfælde ikke indebærer at Anna og Christians aktiver skal deles, da de har indgået en ægtepagt om fuldstændigt særeje. Christian ender derfor med at udtage sin gæld og Anna ender med at udtage sine aktiver til en værdi af 1.200.000 kr.

Eksempel 2: I dette tilfælde har parret oprettet en ægtepagt med kombinationssæreje, hvorfor parret ikke skal dele aktiverne. Hvis parret derudover har aftalt i ægtepagten, at der ved død skal være skilsmissesæreje, når Anna dør og fuldstændigt særeje når Christian dør, da vil bodelingen i så fald se således ud, når Anna dør:

  • Anna efterlader sig 1.200.000 kr. Christian udtager 600.000 kr. i boslod og arver 600.000 kr.

Hvis Christian dør først, ser bodelingen således ud:

  • Christian efterlader sig gæld på 100.000 kr. og Anna udtager sine aktiver på 1.200.000 kr.

Hvis parret ikke havde skræddersyet ægtepagten til deres situation, havde Anna kunne risikere at skulle betale Christians kreditorer, hvis Christian døde først.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om oprettelse af ægtepagt

Ønsker du hjælp til vejledning og ægtefællers formueforhold og oprettelse af ægtepagt, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af ægtepagt, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.