Ægtepagt

Aftaler om særeje skal oprettes skriftligt i en ægtepagt. Ægtepagten skal underskrives af begge parter og tinglyses i Personbogen for at være gyldig.

Læs mere om tinglysningsprocessen på Tinglysningsrettens her: hjemmeside.

Former for særeje

Der findes forskellige former for særeje, der alle er afgørende for, hvordan jeres formue deles i tilfælde af skilsmisse eller død.

  • Fuldstændigt særeje: Medfører for begge ægtefæller, at det der er gjort til fuldstændigt særeje skal ikke deles ved skilsmisse eller død. Det er både alt, hvad ægtefællerne ejer eller dele heraf, der kan gøres til fuldstændigt særeje. Hvis hele ægtefællernes formue gøres til særeje, kan den længstlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo med førstafdødes fuldstændige særeje.
  • Skilsmissesæreje: Medfører at formuen ikke deles ved skilsmisse, men at formuen bliver til fælleseje ved død. Som ved fuldstændigt særeje kan alt, hvad ægtefællerne ejer gøres til skilsmissesæreje eller dele heraf.
  • Kombinationssæreje: Medfører at formuen ikke deles ved skilsmisse, men deles delvist ved død. Dette betyder, at ved førstafdødes død bliver formuen til fælleseje og deles ved død, mens længstlevendes arv bliver til fuldstændigt særeje og ikke indgår i bodelingen ved førstafdødes død.

Du og din ægtefælle skal naturligvis gøre jer overvejelser, inden I vælger særejeform og opretter en ægtepagt, da der er mange muligheder og scenarier. En ægtepagt kan endvidere suppleres af et testamente, hvorved I specifikt kan tilrettelægge jeres økonomi og arv efter jer, hvis I har særlige ønsker.

Læs mere om testamenter her.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om ægtefælles formueforhold

Ønsker du hjælp til vejledning og ægtefællers formueforhold, oprettelse af ægtepagt eller testamente, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om ægtefællers formueforhold og/eller oprette dit testamente, eller ægtepagt for dig, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.