Boafgift

Boafgift, tidligere kaldt arveafgift, kan pålægges arvinger, når du modtager arv, uanset om arven er genstande eller udbetales kontant. Derudover kan du blive pålagt at betale en tilllægsboafgift. Afgiften betales i begge tilfælde til staten.

Størrelsen på boafgiften afhænger af relationen til afdøde og fordeles således:

Ingen boafgift

Ægtefæller, registrerede partnere eller ugifte samlevende, der har oprette et gensidigt samlevertestamente, betaler 0% i boafgift. Derudover er arv til bestemte velgørende organisationer afgiftsfritaget. Du kan se en liste over de organisationer, der er fritaget for boafgift her.

Endvidere er der af Skat angivet et bundfradrag på 289.000 kr. (2018). Det vil sige, hvis den samlede arv er lavere end bundfradraget, skal du ikke betale boafgift.

Alle andre, der modtager arv, skal som udgangspunkt betale boafgift.

Nærtstående familie 15 % boafgift

Den nærtstående familie til afdøde skal betale 15 % i boafgift.

Nærtstående familie er:

  • Børn og børnebørn
  • Stedbørn og deres børn
  • Adoptivbørn
  • Plejebørn (under bestemte betingelser)
  • Svigerbørn
  • Din samlever eller andre, du har boet sammen med i mindst to år op til dødsfaldet
  • Din samlever, hvis I har boet sammen i mindre end to år; I ventede et fællesbarn på tidspunktet for dødsfaldet; eller hvis I har haft et fælles barn.
  • Dine forældre
  • Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle

Andre arvinger 36,25% boafgift

Andre arvinger end ovenstående skal betale boafgift og tillægsboafgift, hvilket udgør 36,25% af den arv, du modtager.

Det vil fx omfatte dine søskende, nevøer og niecer, svigerforældre, bedsteforældre, venner eller andre, som du indsætter i dit testamente/modtager arv af.

Begrænsning af boafgift

Der er måder, hvorpå du kan begrænse boafgiften og dermed øge udbetalingen til dine arvinger.

Dette kan fx gøres ved, at du giver dine børn mest muligt i levende live og det kan gøres ved, at du testamentere en del af arven efter dig til en velgørende organisation med betingelse om, at organisationen afholder boafgiften.

Dette kan gøres ved oprettelse af testamente. Læs mere om oprettelse af testamente her.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om oprettelse af testamente og vejledning om boafgift

Ønsker du hjælp til vejledning om boafgift og oprettelse af testamente, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af testamente, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.