Hvad er et arveafkald?

Et arveafkald er en erklæring fra en arving om, at vedkommende ikke ønsker at modtage arv. Arveafkald kan både ske for falden arv, dvs. når arvelader er død, eller arveafkaldet kan vedrøre ventende arv, dvs. mens arvelader er i live.

Der kan både gives arveafkald, hvis man er legalarving eller hvis man skal arve i henhold til et testamente.

Forskellige årsager til arveafkald

Umiddelbart kan det virke uforståeligt, hvorfor man skulle opgive at modtage arv, men der er flere tilfælde, hvor det kan være fornuftigt. Vi har opliste nogle af de situationer:

  • Hvis den, der skal arve, er insolvent, vil arven eller dele heraf, tilfalde arvingens kreditorer. Hvis man således arver fra fx sine forældre, men indser, at dette ikke er fordelagtigt, da man er forgældet, kan der afgives arveafkald, hvorved den arv man skulle have arvet, vil tilfalde ens børn eller søskende. Der er dog særlige regler, du skal være opmærksom på ift. dine kreditorer, hvis du ønsker at give arveafkald på grund af insolvens.
  • Hvis den der skal arve, arver noget vedkommende ikke vil have, er der god grund til at frasige sig arven, for at undgå at betale boafgift. Det kan endvidere også være, at vedkommende selv har rigeligt og derfor ønsker at frasige sig arven, så vedkommendes børn i stedet modtager arven.
  • Hvis den, der skal arve, ønsker at undgå at boet skiftes, men gerne vil arve. Situationen kan være den, at en af dine forældre har giftet sig på ny og den nye ægtefælle ønsker at sidde i uskiftet bo. Det kan vedkommende kun med tilladelse fra særbørn. Hvis man ikke ønsker at den nye ægtefælle sidder i uskiftet bo, kan man give arveafkald mod at modtage et vederlag. Man skal dog være opmærksom på, at vederlaget beskattes. Læs mere om uskiftet bo her og om gaver og afgift her.

Udarbejdelse af arveafkald

Der udarbejdes et dokument, der dateres og underskrives af dig og arvelader, hvis arvelader er i live. Det anføres præcist og klart i dokumentet, hvad der gives afkald på og om afkaldet gælder for dig eller både dig og dine livsarvinger. Derudover anbefales det, at dokumentet ligeledes underskrives af vitterlighedsvidner.

Lad LegalHero hjælpe dig med vejledning om oprettelse af arveafkald

Ønsker du hjælp til vejledning til oprettelse af et arveafkald, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af et arveafkald, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.