Hvad er et arveforskud?

Et arveforskud er i ordets forstand et forskud på arv. Hvis du ønsker at give en del af arven efter dig i levende live, er det et arveforskud.

Der kan være mange forskellige grunde til, at man ønsker at give et arveforskud. Det kan være, at du ønsker at se din arving få glæde af arven, mens du er i live. Det kan også være at din arving har brug for hjælp til køb af fast ejendom eller lignende, men at du ikke ønsker, at der skal gøres forskel på arvingerne.

Når du giver et arveforskud, bliver værdien af arveforskuddet trukket fra modtagerens del af arven, når denne skal fordeles. Dette er forskellen på at give en gave og på at give et arveforskud. Læs mere om gaver her.

Arveforskud kan gives både som kontanter, genstande eller andre værdier.

Formkrav til et arveforskud

Der er ikke formkrav til udarbejdelse af bestemte dokumenter, hvis du ønsker at give en arveforskud. Hos LegalHero anbefaler vi dog, at arveforskuddet nedskrives og at der udarbejdes en aftale.

Udarbejdelse af en aftale er dels af hensyn til, at der er fuldstændig klarhed over, hvad der er aftalt og at aftalen kan dokumenteres, når du dør og arven skal fordeles. Derved kan man forsøge at undgå én af de konflikter, der kan opstå mellem arvinger. Dels er årsagen endvidere, at hvis der ikke udarbejdes en aftale om arveforskud, vil en dommer oftest anse arveforskuddet som en gave, såfremt der skulle opstå en tvist vedrørende fordelingen af arven.

Gaveafgift

Hvis værdien af arveforskuddet er under 64.300 kr. (2018 sats) og arveforskuddet gives til en nært beslægtet, skal der ikke betales gaveafgift af arveforskuddet. Hvis værdien derimod overstiger 64.300 kr. skal der som udgangspunkt betales gaveafgift på 15%.

Læs mere om gaveafgifter hos Skat her.

Hvis du ønsker at give dine arvinger et beløb der overstiger 64.300 kr., men ikke ønsker at betale afgiften, kan du alternativt give et lån ved udarbejdelsen af et såkaldt anfordringsgældsbrev. Læs mere om familielån her.

Lad LegalHero hjælpe dig med rådgivning om arveforskud

Ønsker du hjælp og vejledning om arveforskud, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om oprettelse af en aftale om arveforskud, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.