Arveregler for adopterede børn

Som udgangspunkt følger det af arveloven, at adopterede børn arver sine adoptivforældre som livsarvinger. Det betyder, at adoptivbørn er på lige fod med biologiske børn i familien i arveretlig forstand. Dette er dog kun tilfældet, såfremt der ikke følger andet af adoptionslovgivningen.

I adoptionslovgivningen differentieres der mellem, hvornår adoptions bevillingen blev udstedt, hvilket er afgørende for, hvilke regler der gælder og dermed hvorledes arveretten skal fortolkes.

Adoption udstedt før 1.1.1957

Børn der blev adopteret mellem 1923 og 1.1.1957 er både legale arvinger i henhold til de biologiske forældre og adoptiv forældrene. Dog er adoptivbarnet kun legal arving til adoptivforældrene og ikke til den øvrige familie.

I denne periode var det muligt for adoptivforældrene at oprettet et testamente, hvori adoptivforældrene havde adgnag til at gøre adoptivbarnet arveløs.

Adoptioner foretaget i perioden 1.1.1957 til 30.09.1972

Ved adoptioner foretaget i denne periode blev der foretaget et juridisk fuldstændigt familieskifte. Det betyder, at børn, der blev adopteret i denne periode, ikke arver den biologiske familie, men udelukkende adoptivfamilien.

Det kan dog i adoptionsbevillingen fremsættes et arveforbehold, således man bevarer arveretten i forhold til de biologiske forældre. Arveforbehold kunne indsættes frem til 1972.

Adoptioner foretaget den 1.10.1972 og frem

For adoptioner foretaget fra den 1.10.1972 og fremefter foretages der ligeledes et fuldstændigt familieskifte, hvorefter adoptivbarnet arver adoptivfamilen. Adoptivbarnet arver dermed adoptivfamilien på lige fod med den øvrige famile. For adoptioner foretaget i denne periode, er der ikke mulighed for at indsætte et arveforbehold som ved adoptioner foretaget i perioden 1.1.1957-30.09.1972.

Lad LegalHero hjælpe dig med rådgivning om arveregler for adoptivbørn

Ønsker du hjælp og vejledning om arvereglerne for adoptivbørn, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade LegalHero vejlede dig om arvereglerne for adoptivbørn, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.