Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der giver adgang for at man som fuldmagtsgiver kan give en fuldmægtig ret til at varetage fuldmagtsgiverens økonomi og andre forhold, hvis fuldmagtsgiveren pludselig ikke bliver i stand til dette længere. I fuldmagten angives omfanget af fuldmagten og de områder, som der skal kunne være mulighed for at varetage, hvis det bliver relevant.

Udover at der i fuldmagten skal tages stilling til omfanget af fuldmagten, så skal der også tages stilling til, hvem der kan bruge fuldmagten. Med andre ord, så skal fuldmagten altså beskrive, hvem der kan bemyndiges som fuldmægtig. Man er som fuldmagtsgiver ikke begrænset til kun at bemyndige én fuldmægtig, man kan som fuldmagtsgiver sagtens bemyndige flere forskellige personer, hvis det er dette man ønsker. Dog bør man overveje, hvorfor man vil indsætte flere forskellige fuldmægtige, da netop flere forskellige fuldmægtige kan blive en udfordring i det tilfælde, hvor de fuldmægtige ikke kan blive enige.

En fremtidsfuldmagt oprettes ved, at man laver et skriftligt juridisk dokument. Når fuldmagten er udarbejdet, skal denne registreres. Det sker på www.tinglysning.dk. Når fremtidsfuldmagten er registreret opbevares den i fremtidsfuldmagtsregistret. Man skal være opmærksom på, at man skal møde op hos en notar, hvor fuldmagten underskirves. Notaren har blandt andet til opgave at sørge for, at fuldmagten ikke er kommet til under tvang eller lignende.

Ønsker du hjælp til at lave en fremtidsfuldmagt?

Vi kan hos LegalHero hjælpe med alle aspekter vedrørende oprettelsen af en fremtidsfuldmagt. Det eneste vi ikke kan hjælpe med er at møde op hos notaren for dig. Det bliver du nemlig selv nødt til. Vi kan være behjælpelige med sparring og rådgivning om, hvad der mest hensigtmæssigt at anføre i fremtidsfuldmagten, ligesom vi også kan udarbejde selve fuldmagten. Registrering af fuldmagten kan vi også foretage for dig, men som nævnt bliver du selv nødt til at møde op hos notaren og underskrive selve fuldmagten. Vær i denne forbindeles opmærksom på, at du skal betale retsafgift på 300 kr.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning til udarbejdelse af en fremtidsfuldmagt, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du noget tilhørende sagsmateriale, som du mener er relevant for sagen, skal dette vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med familieret. De vil kigge sagen og eventuelt dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.