Hvorfor oprette et testamente?

Efter arveloven arver den længstlevende ægtefælle halvdelen af arven efter førstafdøde ægtefælle, hvis førstafdøde ægtefælle havde børn. Børnene til først afdøde arver den anden halvdel i ligedeling.

Når den ene ægtefælle dør, skal fællesboet først deles ligeligt, medmindre ægtefællerne har særeje. Den ene del af fællesboet bliver derefter boet efter førstafdøde.

Mange ægtefæller ønsker, at den længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt fra den først afdøde ægtefælle og at børnene derved først arver, når længstlevende ægtefælle dør. Endvidere ønsker mange ægtefæller, at arven til deres børn gøres til særeje, hvorved børnenes arv ikke skal deles med deres respektive ægtefæller i tilfælde af skilsmisse og/eller ved død. Ved at oprette et testamente kan man sikre, at det er tilfældet.

Friarv og tvangsarv

Efter arveloven er 25% af arven tvangsarv. Det vil sige, at 25% skal arven automatisk tilfalder længstlevende ægtefælle og den førstafdødes børn, hvilke benævnes som livsarvinger. Der kan altså ikke ved oprettelse af testamente disponeres over tvangsarven.

Hvis den afdøde ægtefælle efterlader sig både en ægtefælle og et barn, fordeles tvangsarven med 12,5% til hver. Hvis den førstafdøde har flere børn, får den længstlevende ægtefælle forsat 12,5% af tvangsarven, men børnene får 6,25% af tvangsarven hver.

Derudover er resten af arven – 75% friarv. Det vil sige, at den afdøde frit kan disponere over friarven i et testamente.

Andre arvinger end livsarvinger

Hvis I ønsker at en del af arven efter jer, skal gives til andre arvinger end jeres ægtefælle og børn, kan dette kun gøres ved at oprette et testamente. Det er nemlig kun jeres fællesbørn og/eller særbørn, samt jeres respektive ægtefælle, der arver efter jer.

Særbørn

Såfremt du eller din ægtefælle har børn fra et tidligere forhold, kaldes disse for det juridiske term “særbørn”. Hvis du og din ægtefælle ønsker at have mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo, kræver det særbarnets samtykke. Læs mere om uskiftet bo og samtykke fra særbørn her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du rådgivning om testamente? Hos LegalHero har det aldrig været nemmere!

Med LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du konkret ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.