Legale arvinger

Såfremt du ikke opretter et testamente tilfalder arven efter dig dine legale arvinger. Legale arvinger er et juridisk udtryk for, dem der arver dig efter arveloven. Hvem der er dine legale arvinger afhænger af din familiemæssige situation. Den legale arverækkefølge ser således ud for enlige:

  1. Dine børn eller børnebørn
  2. Forældre
  3. Søskende
  4. Niecer og nevøer
  5. Bedsteforældre
  6. Mostre, morbrødre, fastre, farbrødre
  7. Staten

Læs evt. mere på domstolenes hjemmeside her.

Testamente for enlige med børn

Når du dør, arver din børn hele arven efter dig. Hvis du ønsker, at arven skal fordeles anderledes, fordi du fx ønsker at dine børnebørn, søster, venner eller en velgørende forening skal arve efter dig, skal du oprette et testamente.

Situationen kan også være den, af dit barn har betydelig gæld og arven derfor kun vil tilfalde vedkommendes kreditorer. I dette tilfælde kan der gives arveafkald. Læs mere om arveafkald her. INDSÆT LINK OM ARVEAFKALD. I så fald skal du beslutte i dit testamente, hvem arven ellers skal tilfalde.

Testamente for enlige uden børn

Hvis du ved din død ikke efterlader dig børn eller børnebørn, tilfalder arven dine forældre, derefter dine søskende og så fremdeles. Se ovenstående arverækkefølge.

Såfremt du ønsker, at arven efter dig skal fordeles anderledes, skal du ligeledes i denne situation oprette et testamente.

I denne situation skal du være opmærksom på boafgiftens størrelse, da den afhænger af den familiemæssige tilknytning. Boafgiften kan være helt op til 36,25% af arven.

Læs mere om boafgift her.

Velgørende organisationer – 30% reglen

30% reglen anvendes ofte af enlige uden børn, der ønsker at testamentere en del af arven efter sig, til personer der bliver pålagt at betale 36,25% i boafgift. Ved at testamentere 30% af boet til en velgørende organisation (der er fritaget fra betale boafgift) mod, at organisationen afholder boets samlede boafgift, kan 70% af boet tilfalde de øvrige arvinger, uden at de skal betale boafgift. Dermed vil den del af arven, der kan fordeles til arvinger, være større samtidig med, at du støtter en velgørende organisation.

Det er dog kun bestemte velgørende organisationer, der er fritaget for at betale boafgift. Find de velgørende organisationer på Skats hjemmeside her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du rådgivning om fordelingen af arven efter dig og oprettelse af testamente? Hos LegalHero har det aldrig været nemmere!

Hos LegalHero foregår det således, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du konkret ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.