Arv for samlevende med børn

Som nævnt ovenfor, arver samlevende ikke hinanden, medmindre I har oprettet udvidet samlevertestamente. I stedet arver jeres børn arven efter jer. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt og den kan have store konsekvenser, hvis I ikke har taget stilling til, hvordan arven efter jer skal fordeles.

Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan I testamentere den fulde arv efter jer til hinanden, pånær tvangsarven til jeres barn/børn.

Særbørn

Særbarn er en juridisk definition for børn fra tidligere forhold. Såfremt du eller din kæreste har et barn fra et tidligere forhold, kan I forsat oprette et udvidet samlevertestamente. Dét der påvirkes, når man er ugifte samlvende med særbørn, er fordelingen af arven. Særbørn er tvangsarving til barnets far og mor. Tvangsarven udgør 25% af arven.

Oprettelse af udvidet samlevertestamente

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at I kan oprette et testamente.

  1. Testamentet skal være gensidigt, dvs. at I skal indsætte hinanden som arvinger helt eller delvist,
  2. I skal juridisk kunne indgå ægteskab med hinanden, dvs. at I ikke må være gift med andre eller være søskende,
  3. I må ikke have oprettet et testamente med andre,
  4. I skal leve sammen i et ægteskabeligt forhold,
  5. I skal have haft fælles bopæl de sidste to år og have boet sammen de sidste to år før førstafdødes død

Kravet om fælles bopæl er opfyldt, selvom I må flytte kortvarigt fra hinanden.

Såfremt I opfylder ovenstående betingelser, kan I oprette et udvidet samlevertestamente.

Boafgift

Der skal betales 15% i boafgift for arv, der overstiger bundfradraget på 289.000 kr. (2018).

Læs mere om arveafgift her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du rådgivning om udvidet samlevertestamente? Hos LegalHero har det aldrig været nemmere!

Hos os foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du konkret ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.