Arv for ugifte samlevende uden børn

Der er ingen legal arveret for ugifte samlevende. Det betyder med andre ord, at du og din kæreste/samlever ikke arver hinanden, når én af jer dør. I stedet arver jeres forældre efter jer, hvis I ikke opretter et testamente.

Ugifte samlevende har mulighed for, at oprette et udvidet samlevertestamente hvorved man kan arve hinanden som ægtefæller med fuldstændigt særeje. Læs mere om fuldstændigt særeje her.

I skal dog være opmærksomme på, at som ugifte samlevende kan I ikke sidde i uskiftet bo. Dette kan ikke lade sig gøre, da I ikke er gift og dermed ikke har formuefællesskab. Læs mere om formuefællesskab her.

Testamente for ugifte samlevende uden børn

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at ugifte samlevende kan oprette et testamente.

  1. Testamentet skal være gensidigt, dvs. at I skal indsætte hinanden som arvinger helt eller delvist,
  2. I skal teoretisk kunne indgå ægteskab med hinanden, dvs. at I ikke må være gift med andre eller være søskende,
  3. I må ikke have oprettet et gensidigt samlevertestamente med andre,
  4. I skal leve sammen i et ægteskabslignende forhold,
  5. I skal have haft fælles bopæl de sidste to år og have boet sammen de sidste to år før førstafdødes dødsfald

Kravet om fælles bopæl er opfyldt, selvom I må flytte midlertidigt fra hinanden, pga. institutionsophold, plejehjem eller lignende.

Såfremt I opfylder ovenstående betingelser, kan I oprette et testamente og indsætte hinanden som arvinger helt eller delvist.

Boafgift

I kan ikke undgå boafgiften på ligefod med ægtefæller. Der skal betales 15% i boafgift for arv, der overstiger bundfradraget på 289.000 kr. (2018)

Læs mere om arveafgift her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du rådgivning om udvidet samlevertestamente? Hos LegalHero har det aldrig været nemmere!

Det foregår sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du konkret ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.