Faredelikt

En lovmæssig overtrædelse, hvor den strafbare adfærd ikke direkte fører til skade, men at adfærden alene er forbundet med en risiko eller fare for fremtidig skade. Der skelnes desuden mellem konkret- og abstrakt faredelikt.