Fond

En fond betegner et formue med selvstændig ledelse, der er oprettet med et eller flere formål. Fonde kan således tildele dele af denne formue til givne formål – f.eks. uddannelses- & forskningsorienterede formål. Nogle fonde er underlagt fondsbeskatning.