Fondsaktiver

Fondsaktiver beskriver de værdipapirer herunder obligationer og aktier, som er blevet registreret i en værdipapircentral. Fondsaktiverne kan således udgøre forskellige procentsatser af fondens samlede aktiver.