Fondskode

En nummerkode for en fonds specifikke aktie- og/eller obligationspapirer, der står registeret i værdipapircentralen. Fondskoden relaterer sig således til en fonds aktiver.