LegalHeros klienter er både private og erhvervsdrivende

Private
SMV'er
In-house
  • 50% af LegalHeros klienter er private og 50% er erhvervsdrivende. Årsagerne til at bruge LegalHero er ens for begge grupper: At få adgang til kompetent rådgivning uden at gå på kompromis med effektivitet og budget.

  • Efterspørgslen på et alternativ til de traditionelle advokatkontorer er stigende og LegalHeros juridiske serviceydelser udgør for flere og flere det foretrukne valg indenfor et bredt felt af retsområder.

Nogle af vores kunder

Denne type opgaver løser vi for vores kunder:

Privatkunder

Private bruger LegalHero til familie- og arveretlige problemstillinger samt rådgivning indenfor lejeret og ansættelsesret. Derudover hjælper LegalHero mange private med klageskrivning og sagsbehandling overfor myndighederne.

Små og mellemstore virksomheder

Mange startups samt små og mellemstore virksomheder benytter LegalHero til rådgivning indenfor selskabs- og erhvervsretten. Derudover hjælper LegalHero hyppigt til ved ansættelsesretlige problemstillinger og ved kontraktuelle spørgsmål.

Store virksomheder (in-house)

In-house jurister i landets store virksomheder benytter LegalHeros jurister til kortere eller længerevarende projektforløb. Typisk er forløbet specialiseret indenfor bl.a. immaterialret, IT-ret, GDPR eller lejeret

© 2021 LegalHero All rights reserved