Force majeure

En betegnelse der stammer fra romerretten. Force majeure beskriver, at såfremt der sker en begivenhed, som der er enighed om, at mennesket ikke kan afvæbne, kan force majeure tages i brug, hvorved regler om objektivt ansvar undtages. Man kan således påberåbe sig force majeure, hvis der eksempelvis er sket en naturkatastrofe.