Fordelingsplan

En samlet opgørelse over alle entreprisebeløb, der skønnes at forekomme ifm. et byggeprojekt. Fordelingsplanen angiver både beløb, rater samt tidspunkter for, hvornår de enkelte entreprisesummer skal udbetales og i hvilken rækkefølge.