Fordring

Beskriver kreditors ret til at kræve et beløb, tjenesteydelse, enkeltgenstande eller lignende af debitor (skyldneren).