Forhåndsbesked

Forhåndsbesked beskriver en meddelse, som udstedes af en administrativ myndighed. Samtidigt besvarer meddelelsen et eller flere spørgsmål, der relaterer sig til en specifik sags eller dets sagsforhold, og som er blevet rejst på anmodning af en part. En forhåndsbesked er bl.a. karakteriseret ved, at det besvares før sagsforholdet er blevet realiseret.