Formildende omstændigheder

Omstændigheder der ved strafudmåling vurderes at tale for en mildere straf til den anklagede. Formildende omstændigheder er ikke definerede på forhånd, men dækker typisk særlige motiver til at begå forbrydelsen, personlige- og/eller sociale omstændigheder m.fl..