Forpagtning

Forpagtning betegner et lejeforhold, hvor lejelovgivningen ikke er omfattet. Ved forpagtning stiller ejeren sin ejendom til brug for en anden part. Forpagtning er typisk tidsbegrænset.