Forsamlingsfrihed

En generel rettighed til, at man som borger i Danmark ikke behøver at indhente tilladelse til at forsamles og ej heller kan forbydes at forsamles. Forsamlingsfrihed var især omdiskuteret ifm. COVID-19-epidemien, hvor der blev indført forsamlingsforbud á flere omgange.