Forslagsret

Den ret som alle anpartshavere og aktionærer besidder til at få bragt et bestemt punkt på dagsorden samt få behandlet nævnte anliggende på selskabets generalforsamling.