Forvaltningsret

Forvaltningsret vedrører det retlige forhold mellem offentlige myndigheder og borgere. Det kan fx være regler om begrundelse og klagevejledning, når en myndighed har truffet en forvaltningsmæssig afgørelse.

Dansk forvaltningsret er bygget på en række bærende principper, der tilstræber at sikre borgerne den bedst mulige sagsbehandling ved det offentlige. Af de mest fremtrædende principper findes bl.a. “hjemmelskravet”, der medfører. at enhver forvaltningsmæssig afgørelse skal være hjemlet i en lov, samt princippet om “god forvaltningsskik”, der blandt andet forpligter myndigheder til at udføre sagsbehandlingen hurtigt, at optræde høfligt og hensynsfuldt over for borgeren, samt at formulere breve i et forståeligt sprog.

Forvaltningsretten er et af de retsområder der er meget tungt i antallet af regler og der bliver hastigt fastsat nye. Derfor stiller det store krav til både borgere og virksomheder, men også offentlige myndigheder om et stort kendskab til området.