Free on rail

Forkortes ofte f.o.r.. Free on rail beskriver i aftaler om levering, at det er sælger, der hæfter for eventuelle omkostninger og risici lige indtil den givne vareforsendelse befinder sig i jernbanevognen, og således kan transporteres videre under købers ansvar.