Juridisk hjælp til fuldmagter

En fuldmagt er et juridisk dokument, der giver en anden person lov til at handle på dine vegne. Du kan give fuldmagt til en person til at håndtere alle aspekter af dit liv, eller du kan begrænse fuldmagten til at dække et specifikt emne eller en bestemt periode.

Generalfuldmagt

En generalfuldmagt er en fuldmagt, der giver den person, du har udstedt den til, lov til at handle på dine vegne i enhver situation. Generalfuldmagter er ofte udstedt til ægtefæller eller forældre, så de kan træffe beslutninger for dig, hvis du er forhindret i at gøre det selv. For eksempel kan du udstede en generalfuldmagt til din ægtefælle, så de kan handle på dine vegne, hvis du er forhindret i at gøre det selv på grund af sygdom eller rejse.

Fremtidsfuldmagt

En fuldmagt, der gælder fra det øjeblik, du udsteder den, kaldes også en fremtidsfuldmagt. Fremtidsfuldmagter er ikke begrænset til at dække kun dine aktiver; de kan også give den pågældende fuldmagtshaver magt til at træffe beslutninger om dit helbred og velbefindende.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis