Fremtidsfuldmagt

Det er blevet muligt at kunne sikre sig mod det ulykkelige tilfælde, hvor man ikke er i stand til at varetage sit liv og sine forpligtelser. Det kan være i tilfælde af sygdom, som eksempelvis demens, alzheimers etc. Måden hvorpå man kan sikre sig, er gennem oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, der bemyndiger en fuldmægtig til at varetage ens forpligtelser og praktiske anliggender, hvis ikke man selv er i stand til det.

Price info

Price
639
798.75

Product URL
https://app.legalhero.dk/smart_docs/fremtidsfuldmagt-alm

Preferred CTA text
Opret fremtidsfuldmagt


Price info with counseling

Price
3999
3,999.00

Product URL


Preferred CTA text
Få hjælp til fremtidsfuldmagt

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Det er blevet muligt at kunne sikre sig mod det ulykkelige tilfælde, hvor man ikke er i stand til at varetage sit liv og sine forpligtelser. Det kan være i tilfælde af sygdom, som eksempelvis demens, alzheimers etc. Måden hvorpå man kan sikre sig, er gennem oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, der bemyndiger en fuldmægtig til at varetage ens forpligtelser og praktiske anliggender, hvis ikke man selv er i stand til det.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Pris

799 DKK

Inkl. moms Opret fremtidsfuldmagt
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der giver adgang for at man som fuldmagtsgiver kan give en fuldmægtig ret til at varetage fuldmagtsgiverens økonomi og andre forhold, hvis fuldmagtsgiveren pludselig ikke bliver i stand til dette længere. I fuldmagten angives omfanget af fuldmagten og de områder, som der skal kunne være mulighed for at varetage, hvis det bliver relevant.

Udover at der i fuldmagten skal tages stilling til omfanget af fuldmagten, så skal der også tages stilling til, hvem der kan bruge fuldmagten. Med andre ord, så skal fuldmagten altså beskrive, hvem der kan bemyndiges som fuldmægtig. Man er som fuldmagtsgiver ikke begrænset til kun at bemyndige én fuldmægtig, man kan som fuldmagtsgiver sagtens bemyndige flere forskellige personer, hvis det er dette man ønsker. Dog bør man overveje, hvorfor man vil indsætte flere forskellige fuldmægtige, da netop flere forskellige fuldmægtige kan blive en udfordring i det tilfælde, hvor de fuldmægtige ikke kan blive enige.

En fremtidsfuldmagt oprettes ved, at man laver et skriftligt juridisk dokument. Når fuldmagten er udarbejdet, skal denne registreres. Det sker på www.tinglysning.dk. Når fremtidsfuldmagten er registreret opbevares den i fremtidsfuldmagtsregistret. Man skal være opmærksom på, at man skal møde op hos en notar, hvor fuldmagten underskirves. Notaren har blandt andet til opgave at sørge for, at fuldmagten ikke er kommet til under tvang eller lignende.

Hvornår kan en fremtidsfuldmagt være nyttig?

En fremtidsfuldmagt kan være nyttig, hvis du f.eks.:

  • Bliver syg eller ufør, og ikke selv kan træffe beslutninger om din behandling eller økonomi
  • Skal på ferie eller på hospital
  • Har brug for hjælp til at træffe beslutninger om din bolig eller andre personlige forhold

Hvem kan være din fremtidsfuldmagtshaver?

Du kan give en fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, du stoler på. Fremtidsfuldmagten kan også være udstedt til en juridisk person, f.eks. et firma.

Hvordan udsteder du en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal være skriftlig, og den skal underskrives af dig og din fremtidsfuldmagtshaver. Fremtidsfuldmagten skal også indeholde en erklæring fra din fremtidsfuldmagtshaver om, at vedkommende accepterer at være din fremtidsfuldmagtshaver.

En fremtidsfuldmagt gælder kun, hvis du ikke selv kan træffe beslutninger. Hvis du f.eks. bliver syg eller ufør, skal din læge eller anden sundhedspersonale vurdere, om du er i stand til at træffe beslutninger.

Fremtidsfuldmagten kan også være begrænset til bestemte beslutninger eller områder, f.eks. økonomi, bolig eller behandling. Du kan også vælge at give din fremtidsfuldmagtshaver fuldmagt til at træffe alle beslutninger for dig.

Du kan til enhver tid ændre eller ophæve din fremtidsfuldmagt.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

En fremtidsfuldmagt er i sig selv ikke et gyldigt juridisk dokument, før den er underskrevet digitalt med dit NemID/MitID på tinglysning.dk. Når du har underskrevet fremtidsfuldmagten, skal du inden for 6 måneder møde personligt op hos en notar ved byretten i din retskreds og få den bekræftet. 

Det kræver, at du først booker et møde hos en notar, som holder til ved alle landets byretter. Du kan booke en notar gennem dette link. Ud over at du får fuldmagten underskrevet hos notaren, er det også notarens opgave at sikre, at fremtidsfuldmagten overholder formalia og ikke er blevet udarbejdet under eksempelvis tvang.

Ønsker du hjælp til at lave en fremtidsfuldmagt?

Vi kan hos LegalHero hjælpe med alle aspekter vedrørende oprettelsen af en fremtidsfuldmagt. Det eneste vi ikke kan hjælpe med er at møde op hos notaren for dig. Det bliver du nemlig selv nødt til. Vi kan være behjælpelige med sparring og rådgivning om, hvad der mest hensigtmæssigt at anføre i fremtidsfuldmagten, ligesom vi også kan udarbejde selve fuldmagten. Registrering af fuldmagten kan vi også foretage for dig, men som nævnt bliver du selv nødt til at møde op hos notaren og underskrive selve fuldmagten. Vær i denne forbindeles opmærksom på, at du skal betale retsafgift på 300 kr.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning til udarbejdelse af en fremtidsfuldmagt, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du noget tilhørende sagsmateriale, som du mener er relevant for sagen, skal dette vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med familieret. De vil kigge sagen og eventuelt dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis