Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (DA)

En indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne herfor, herunder fristerne for indkaldelse til generalforsamling og de formkrav, der er i den forbindelse. Du kan læse mere om dette i denne artikel.

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
En indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne herfor, herunder fristerne for indkaldelse til generalforsamling og de formkrav, der er i den forbindelse. Du kan læse mere om dette i denne artikel.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Pris

299 kr.

Ekskl. moms Lav indkaldelse
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Hvad er en generalforsamling?

Generalforsamlingen indebærer det forum, hvori kapitalejerne af et selskab har muligheden for at udøve deres ret til at træffe beslutninger i kapitalselskabet (A/S, ApS, IVS eller P/S). Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan træffes under fravigelse af selskabslovens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kapitalejere er enige herom og regler herom er optaget i selskabets vedtægter.

Der vil i det følgende ikke fokuseres på reglerne for statslige aktieselskaber og aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, da der gælder helt særlige regler herfor.

Hvordan foretages en generalforsamling?

En generalforsamling skal først og fremmest afholdes ved fysisk fremmøde, hvis kapitalejere, der ejer mere end 10 % af selskabets kapital, kræver det.

Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af det centrale ledelsesorgan, altså direktionen eller bestyrelsen, forudsat der er en bestyrelse i selskabet.

Hvordan laver man en indkaldelse?

En indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne herfor, herunder fristerne for indkaldelse til generalforsamling og de formkrav, der er i den forbindelse. Selve indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen for generalforsamlingen. Dagsordenen indebærer, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

I tilfælde af, at der skulle være forslag til vedtægtsændringer, skal disse behandles på generalforsamlingen og forslagets væsentligste indhold skal oftest blot angives i indkaldelsen.

I aktieselskaber skal både dagsordenen, de fuldstændige forslag samt årsrapporten gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Hvad er fristerne?

Fristen for indkaldelse til den ordinære generalforsamling kan variere fra en uge til en måned, mens fristen typisk er kortere for den ekstraordinære generalforsamling.

Der gælder et krav om, at selve indkaldelsen til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen, medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist. Indkaldelsen skal altid ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Det er deruover et krav, at den ordinære generalforsamling afholdes senest 3-5 måneder efter regnskabsårets udløb, selvom der principielt ikke er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af fristen.

Lad LegalHero hjælpe dig

Ønsker du rådgivning inden for selskabsretten, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Dermed sikrer du dig også, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet.

Opret din sag hos i vores platform, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Relevante papirer vedhæftes i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. LegalHero er Danmarks førende digitale juridiske platform som alternativ til en almindelige selskabsadvokat.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis