Going concern

Engelsk betegnelse for et princip vedrørende vurderingen af en virksomheds aktiver. Ud fra princippet om going concern vurderes disse aktiver som ved salg med henblik på fortsættelse af virksomheden.