Immaterialret

Immaterialret eller intellektuel ejendomsret er en betegnelse for retsbekyttelsen af intellektuelle frembringelser. Beskyttelsen af immaterialrettighederne er lovbestemt i forskellige love for de forskellige typer af frembringelser, der beskyttes.

Ophavsretten beskytter alle litterære og kunstneriske værker. En ophavsret opstår ved værkets skabelse, og kræver som den eneste immaterialret ikke registrering eller ansøgning. Beskyttelsen gælder i op til 70 år efter ophavsmandens død. Værker, der falder ind under ophavsret, kan være bøger, film, musik, fotografier og malerier, men også software, brugskunst, bygningsværker og koreografi falder ind under ophavsrettens værksbegreb.

Patenter giver mulighed for at forbyde andres kommercielle udnyttelse af opfindelser. Der kan opnås et patent på tre betingelser. Opfindelsen (1) er ny, (2) adskiller sig væsentligt fra kendt teknik og (3) kan udnyttes industrielt.

Varemærker er oftest firmanavne, produktnavne og domænenavne, men varemærker kan også være et 3-dimensionelt mærke, en lyd eller en farve. Varemærker kan ligeledes beskyttes mod krænkelser fra tredjemand.

Populære ydelser indenfor immaterialret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis