Det rigtige varemærke er det ultimative bevis på, at et billede kan sige mere end 1000 ord. Et varemærke kan dog også være andet end blot et billede. Et registrerbart varemærke skal være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, ligesom det skal kunne gengives grafisk. Foruden billeder og 3D-billeder kan dette blandt andet være slogans, figurer, unik emballage eller varens særlige form.

Hvorfor registrere sit varemærke?

Man kan registrere sit varemærke i Danmark eller i hele EU ved ansøgning. Man kan også blot tage sit varemærke i brug. Dette vil forhindre andre i Danmark i at tage samme varemærke i brug. Når det nu alligevel anbefales at registrere sit varemærke, så er grundene adskillige. Man nyder ingen beskyttelse af et uregistreret varemærke i resten af EU. Hvis man ikke registrerer sit varemærke, kan man desuden risikere at ens varemærke ligger for tæt op ad et andet varemærke, hvilket kan føre til en erstatningssag. Registrerer man ikke sit varemærke kan man ydermere fortabe retten til brugen, hvis det lægger sig op ad en anden virksomheds eller persons naturlige egenskaber. Som i Lars H.U.Gs tilfælde, hvor en sangeren havde brugt scenenavnet Lars Hug i mange år, men måtte ændre sit navn, da en navngiven Hug ville have penge for, at kunstneren kunne bruge hans familienavn.

Varemærkeregistrering i Danmark

Varemærkeregistrering i Danmark varer i 10 år, og kan derefter forlænges med yderligere 10 år. Der er ingen grænse for hvor mange gange en virksomhed kan fornye deres registrering. Principielt kan man bruge sit varemærke for evigt, betinget af at man reelt benytter sig af det. Efter at varemærkeregistrering har fundet sted skal man tage det i brug senest 5 år efter Patent- og Varemærkestyrelsen har godkendt registreringen. Varemærkeregistrering gælder kun for den type produkt, eller typer produkt som varemærket er registreret for. Er varemærket for generisk, eller lægger det sig tæt op ad et andet varemærke kan Patent- og Varemærkestyrelsen afslå registreringen.

Varemærkeregistrering i EU

Et alternativ til at registrere sit varemærke i Danmark, er at få det registreret hos EUs Varemærke og Design Myndighed. Så vil din varemærkeregistrering være beskyttet i hele EU (inklusiv Danmark). De samme forhold er gældende når man registrerer hos EU som i Danmark. Varemærkeregistrering varer 10 år og kan fornyes med yderligere 10 år, så længe varemærket er i brug. De samme kriterier benyttes når det besluttes om varemærket kan registreres. Man skal dog være opmærksom på, at i modsætning til den danske Patent- og Varemærkestyrelse, så offentligører EU alle varemærkeregistreringer og giver virksomheder mulighed for at gøre indsigelse 3 måneder efter registreringen.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du hjælp til at få registreret dit varemærke? Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til ift. dit problem. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i immaterialret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.