Aktieoptioner

Et aktieoptionsprogram giver mulighed for, at ansatte kan købe eksisterende aktier i virksomheden til en på forhånd fastsat kurs. Aktieoptioner er populære, da de kan virke som et supplement til almindelig løn, hvilket kan både højne motivation og bidrage til øget loyalitetsfølelse blandt medarbejdere.

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Et aktieoptionsprogram giver mulighed for, at ansatte kan købe eksisterende aktier i virksomheden til en på forhånd fastsat kurs. Aktieoptioner er populære, da de kan virke som et supplement til almindelig løn, hvilket kan både højne motivation og bidrage til øget loyalitetsfølelse blandt medarbejdere.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Pris

399 kr.

Ekskl. moms Opret aktieoptioner
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Hvad er aktieoptioner?

Aktieoptioner er modsat warrants en ret - men ikke en pligt - til at købe eksisterende anparter eller aktier i virksomheden.

Med en aktieoption (kan også vedrøre anparter) får modtageren medejerskab i virksomheden. Medarbejderen kan derved opnå en kursgevinst ved et salg af sine kapitalandele, da prisen på andelene kan være højere end på tildelingstidspunktet. Omvendt er der også en risiko for, at medarbejderen opnår et tab på sin andele, da kursen på disse kan falde over tid.

Livscyklussen for en medarbejderaktie er typisk inddelt i 4 faser. Først tildeles optionen, hvorefter medarbejderen skal "veste" i almindeligvis en årrække. Dernæst kan optioner udnyttes til en på forhånd fastsat kurs, hvorefter optionen bliver til en aktie, der frit kan sælges videre.

Aktieoptionsordning

Får at kunne tildele aktieoptioner skal følgende juridiske dokumenter udfærdiges:

  • Beslutningsreferat fra bestyrelsen: Bestyrelsen eller generalforsamlingen skal godkende udstedelsen af aktieoptioner, herunder de specifikke vilkår angivet i programmet.
  • Aktieoptionsprogrammet: Dette dokument beskriver de generelle vilkår i programmet.
  • Aktieoptionsaftalen: Dette dokument beskriver de specifikke og vigtigste vilkår i aftalen mellem den medarbejder, der får tildelt aktieoptioner, og selskabet, der tildeler aktieoptioner.
  • Arbejdsgivererklæring eller tildelingsmeddelelse: Disse dokumenter har til formål at håndhæve den oplysningspligt, som det udstedende selskab har i forhold til Aktieoptionsloven. Dokumentet skal oplyse medarbejderen om de væsentligste forhold i aftalen.

I udarbejdelsen af de specifikke dokumenter i aktieoptionsordningen skal følgende vilkår defineres klart og tydeligt:

  • Tildelingstidspunkt: Hvornår modtager medarbejderen sine optioner?
  • Betingelser for tildeling: Er tildeling betinget af performance? Vær meget specifik i forhold til særskilte KPI'er, så tvivl undgås.
  • Udnyttelsestidspunkt og -periode: Hvor længe skal medarbejderen veste sine aktieoptioner? LegalHero ser i praksis, at en gennemsnitlig vestingperiode er 3 år, men den kan variere alt efter, hvilket scenarie der er tale om.
  • Strike-kurs: Også kaldet for en udnyttelseskurs. Fastsætter den kurs, som en medarbejder kan udnytte sine aktieoptioner til efter afslutningen på vesting-perioden.
  • Leaver-bestemmelser: Leaverbestemmelser dækker over de vilkår, der regulerer, hvordan en medarbejders fratræden i virksomheden skal påvirke retten til aktieoptioner. Skal medarbejderen beholde sine aktieoptioner, hvis medarbejderen siger op; medarbejderen bliver retmæssigt fyret; eller medarbejderen bliver uretmæssigt fyret? Disse scenarier inddeles typisk efter good/bad-leaver og giver i “good-leaver” scenarierne medarbejderen mulighed for at beholde sine aktieoptioner, mens virksomheden kan tilbagekalde dem vederlagsfrit i “bad-leaver”-scenarierne.
  • Tiltrædelse af ejeraftale: Oftest er det et krav fra virksomhedens ejere, at alle fremtidige ejere – herunder også aktieoptionsindehavere – skal tiltræde virksomhedens ejeraftale. Det vil oftest indebære påtagelsen af yderligere forpligtelser end de i aktieoptionsordningen oplistede vilkår. Vilkårene i ejeraftalen vil typisk være tag- & drag-along vilkår (medsalgsret og -pligt), forkøbsret osv. Læs mere om ejeraftaler her.

Lad LegalHero udforme jeres aktieoptionsordning

Ønsker du hjælp til at oprette en aktieoptionsordning i dit ApS eller A/S, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Dermed sikrer du dig også, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet.

Opret din sag hos i vores platform, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Relevante papirer vedhæftes i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. LegalHero er Danmarks førende digitale juridiske platform som alternativ til en almindelige selskabsadvokat.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis