Baggrund

Term Sheet

Et term sheet kan betragtes som starten på en investeringsaftale, og kan sammenlignes med det klassiske scenarie hvor investor og founder skriver nogle overordnede investeringsrammer ned på en serviet. Man må dog ikke undervurdere betydningen af et term sheet, da forholdene der aftales i term sheetet fungerer som anker for den (potentielt) kommende investeringsaftale. Det kan være svært at gennemskue alle de relevante forhold, der skal tages stilling til i et term sheet, men med LegalHeros term sheet er du sikker på, at du kommer hurtigt og grundigt igennem de vigtigste emner, der leder op til en investeringsaftale.

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Et term sheet kan betragtes som starten på en investeringsaftale, og kan sammenlignes med det klassiske scenarie hvor investor og founder skriver nogle overordnede investeringsrammer ned på en serviet. Man må dog ikke undervurdere betydningen af et term sheet, da forholdene der aftales i term sheetet fungerer som anker for den (potentielt) kommende investeringsaftale. Det kan være svært at gennemskue alle de relevante forhold, der skal tages stilling til i et term sheet, men med LegalHeros term sheet er du sikker på, at du kommer hurtigt og grundigt igennem de vigtigste emner, der leder op til en investeringsaftale.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et Term Sheet? 

Et Term Sheet er et dokument (ofte ikke-bindende forkontrakt) og en slags rammeaftale, der oplister de overordnede vilkår for en investeringsaftale. Det kan enten gøres bindende eller ikke-bindende afhængig af parternes behov. Term Sheets er derfor velegnede til at forhandle en aftale på plads, da dokumentet giver et overskueligt overblik over aftalens kommercielle vilkår. Så snart term sheet er på plads, kan der skrives en regulær investeringsaftale.

Overordnede take-aways: 

  • Et Term Sheet er et juridisk dokument, der oplister de overordnede (og oftest kun kommercielle) vilkår for en investeringsaftale. 
  • Term Sheets er gode i en forhandling, fordi de giver selskab og investor et overskueligt overblik over de væsentligste punkter i aftalen, der danner grundlag for en den egentlige investeringsaftale
  • Term Sheets indeholder ofte punkter som selskabets værdiansættelse, antal anparter eller aktier til salg, størrelse på investering, stemmerettigheder, anparts- eller aktieklasser, likvidationspræferencer og omsættelighedsbegrænsninger (oftest reguleret i en ejeraftale).

Hvad er fordelene ved at bruge et Term Sheet? 

Fordelene ved at bruge term sheets i forbindelse med en forhandling af en investeringsaftale er bl.a., at: 

  • Det højner tempoet i forhandlingsfasen. 
  • Det mindsker risikoen for misforståelser. 
  • Det sænker udgifterne til juridisk bistand betragteligt. 
  • Ensretter selskabets og investorernes interesser og forventninger.
  • Danner grobund for det bedst mulige samarbejde.

Hvordan kommer jeg i gang med mit Term Sheet?

Med LegalHeros smarte dokumentgenerator kan du selv generere dit eget skræddersyede Term Sheet fra bunden og underskrive det online. Dokumentet er efter oprettelsen gemt på din profil, hvor du frit kan dele, downloade og opbevare det efter behov.

Kom i gang ved at klikke på knappen ovenfor. Du har efterfølgende mulighed for at tilkøbe en gennemgang, tilpasning eller anden hjælp fra vores juridiske eksperter.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. Det hele foregår online, så du nemt kan følge din sag hele vejen igennem.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et term sheet?

Et “term sheet” vil typisk være en ikke-bindende forkontrakt, som iværksætteren og investorerne udarbejder tidligt i investeringsprocessen. I dokumentet nedfældes hvad investeringsaftalen skal indeholde.

Hvad skal term sheetet indeholde?

Dokumentet vil typisk opsummere og bekræfter investorernes intentioner og hovedvilkår i forhold til en mulig investering i virksomheden. Dokumentet anvendes til at give en overordnet oversigt over den foreslåede investering samt afklare, om der er eventuelle væsentlige uafklarede punkter.

Hvad er formålet med et tem sheet?

Et term sheet definerer hovedvilkårene for investeringen og fungerer som grundlaget for at forhandle den endelige investeringsaftale på plads. Et godt term sheet vil derfor indeholde en forventningsafstemning og danne grundlag for det bedst mulige samarbejde.

Pris

Gratis

Ekskl. moms Opret Term Sheet
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis