IT- og persondataret

IT-ret er et relativt nyt og dynamisk retsområde og er en sammensmeltning af flere forskellige retsområder, herunder bl.a. Immaterialret, Forbrugerret og almindelig obligations- og aftaleret.

Som udgangspunkt dækker IT-retten over den lovgivning, der regulerer elektroniske medier og kommunikationsmidler. Den IT-retlige lovgivning og praksis udvikler sig konstant i trit med den teknologiske udvikling, hvilket til tider gør det vanskeligt at vurdere de konkrete juridiske problemstillinger.

Vigtige problemstillinger

Brugen af IT i virksomheder vil ofte afkræve svar på spørgsmål omkring licensvilkår. Flere virksomheder er i dag afhængige af deres digitale infrastruktur og det er derfor vigtigt, at overveje mulige faldgruber i en kontrakt, hvad enten det drejer sig om levering af en webshop eller specialudviklet software. Herunder er det fundamentalt at sikre sig bedst muligt ved udvikling af software, udarbejdelse af licenskontrakter eller overholdelse af OSS-licenser. Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform. Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om. Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Populære ydelser indenfor IT og Persondataret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis