Rådgivning om databehandleraftale

Den nye databeskyttelsesforordning under EU, også bedre kendt som GDPR, stiller nye krav til organisationer og virksomheder om deres behandling af persondata. Hos LegalHero kan vi hjælpe dig sikkert og trygt i mål med alle aspekter af GDPR, herunder få styr på dine databehandleraftaler. Kom nemt og hurtigt i gang her!

I gennemsnit koster en sag som denne

4.485,-

Få gratis tilbud

Nogle af vores kunder

Logo Traede
Logo Airtame
Logo Grød
Logo Billetto
Logo Føljeton
Logo Kemp & Lauritzen
Logo Nøddebazaren
Logo Verdensballetten
Logo Talentgarden

Indsamling er data og præcist hvem og hvordan indsamlingen af data er nøje reguleret i den nye persondataforordning, som har stor betydning for alle virksomheder i EU. Den nye persondataforordning foreskriver blandt andet, at virksomheder skal overholde særlige dokumentationskrav, når de databehandler. I tilfælde af at man som virksomhed overdrager personfølsom data til en anden virksomhed eller i det hele taget en anden tredjepart, så skal der udfærdiges det, der kaldes en databehandleraftale.

Hvad er en databehandleraftale?

I den nye persondataforondring er der en række definitioner af dem, der er i berøring med data. Også Datatilsynet og Justitsministeriet har i samarbejde udfærdiget en vejledning om, hvordan man definerer dataansvarlige og databehandlere. Vejledningen kan du læse her. Disse definitioner er med til at sikre, at dataen bliver behandlet i overeensstemmelse med reglerne i persondataforordningen. Man sondrer i relation til databehandler aftale mellem en såkaldt dataansvarlig og databehandler.

  • Hvad er en dataansvarlig?

En dataansvarlig er i henhold til den nye persondataforordning:

"en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjæl- pemidler der må foretages behandling af personoplysninger"

I teorien kan sondringen mellem dataansvarlige og databehandlere umiddelbar være simpel. Dog forholder sig anderledes i praksis, hvor sondringen kan give anledning til tvivl. Alle virksomheder kan dog i et eller andet omfang antages at være dataansvarlige. Man kan forestille sig den situation, hvor en arbejdsgiver har oplysninger om en ansat, der relaterer sig til ansættelsesforholdet. I det tilfælde vil arbejdsgiveren være dataansvarlig.

  • Hvad er en databehandler?

En dataansvarlig er i hendhold til den nye persondataforordning:

"en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne"

En databehandler kan i praksis eksempelvis være virksomheder, der bygger deres forretningsgrundlag på at behandle persondata fra andre virksomheder.

I relation til ovennævnte eksempel om, hvad en dataansvarlig er, så er det mest nærliggende tage udgangspunkt i samme eksempel i illustrationen af, hvad en databehandler er.

Den tredjepart, der får overdraget persondata af den dataansvarlige vil være databehandler. En virksomhed som pento, der er et lønssystem, vil på denne måde være tredjeparten, hvor en anden virksomhed, den dataansvarlige, overdrager persondata om deres medarbejdere som led i deres aflønning af deres medarbejdere. Pento vil på denne måde være databehandleren, når de andre virksomheders ansattes lønoplysninger.

Hvornår er en databehandler aftale relevant?

En dataaftale er relevant i de tilfælde, hvor der udveksles data mellem dataansvarlige og databehandlere. Det er den dataansvarlige, der har pligt til at indgå en databehandler aftale med databehandleren, ligesom ansvaret for overholdelsen af reglerne i persondataforordningen i sidste ende også vil være hos de dataansvarlige.

Ligesom det gør sig gældende ved ethvert andet juridiske aftaledokument mellem én eller flere parter, så er hele formålet med en databehandleraftale at regulere forholdet mellem de to parter - altså den dataansvarlige og den databehandlende.

Du kan nedenunder se en række af de forhold, der er i en databehandlingsaftale skal behandles.

  • Rammen for behandling af personoplysninger
  • Dokumenteret instruks
  • Fortrolighed og tavshedsforpligtelse
  • Behandlingssikkerhed
  • Underdatabehandlere
  • Samarbejde med den dataansvarlige virksomhed
  • Sletning eller tilbagelevering af personoplysninger
  • Underretning om ulovlig instruks

Det er vigtigt, at man ved tilsyn altid kan fremlægge gyldige databehandlingsaftaler, hvis dette er påkrævet som led i erhvervsudøvelsen. En gyldig databehandlingsaftale forudsætter at alle de punkter, der oplistet i den nye persondataforordning om databehandlingsaftaler er medtaget.

Hos LegalHero kan vi hjælpe alle aspekter vedrørende GDPR, herunder kan være behjælpelige med udarbejdelsen af databehandler aftaler, der er i overensstemmelse med den nye persondataforordningen. Vi hjælper både med selve udarbejdelsen, ligesom vi også hjælper med vurderinger af allerede eksisterende databehandlingsaftaler.

Næste skridt - find den rigtige jurist til din opgave

Ønsker du som virksomhed hjælp til at få udarbejdet en databehandlingsaftale, eller ønsker du en vurdering af en allerede eksisterende databehandlingsaftale i forbindelse med den nye persondataforordning, så opret din sag her på siden og beskriv mere konkret, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i persondataret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

LegalHero er med på sidelinjen hele vejen og klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, hvis der skulle være behov herfor.

Alle jurister er screenede på forhånd og har gennemgået et personligt rekrutteringsforløb så du kan føle dig sikker. Hertil er alle opgaver forsikrede og al sagsbehandling foregår sikkert og fortroligt gennem LegalHeros platform.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om. Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid. Få gratis tilbud

Populære ydelser indenfor IT og Persondataret

Alternativet til de traditionelle advokatfirmaer

Ved hjælp af teknologi har vi optimeret hele processen, så får du mere ud af din jurist.

Den bedste pris

Faste og transparente priser uden ubehagelige overraskelser

Forsikret

Alle sager er forsikret op til 2,5 millioner kroner

Behandles fortroligt

Alle sager behandles fortroligt, sikkert og krypteret

Personlig rådgivning

Al sagsbehandling samles i én brugervenlig platform

Erfaring

Gør som hundredevis af andre glade kunder

Vælg selv

Sammenlign tilbud og vælg den rådgiver, der passer til dit behov

Kristoffer Jensen

CIO & CO-Founder hos Warm

"Vi brugte LegalHero til at få udarbejdet de rette handelsbetingelser for vores website. Jeg vil helt sikkert anbefale LegalHero til andre, især startups og mellemstore virksomheder som ikke har råd til at have juridisk bistand inhouse, der er det her en perfekt løsning."

Play button

Få et uforpligtende tilbud

Vores specialiserede jurister sidder klar til at give dig et uforpligtende tilbud. Når du har oprettet en sag, byder juristerne på opgaven. Herefter kan du frit vælge mellem de modtagede tilbud, hvorefter behandlingen af din sag kan begynde.

Indhent gratis tilbud

© 2019 LegalHero All rights reserved