Kategori: Arbejds- og ansættelsesret

Outsourcing

Fordelen ved at udskille en del af sin drift, og lade en specialiseret underleverandør håndtere den, er, at man kan effektivisere sin drift. Dette kan resultere i en stor besparelse, samt bedre håndtering af den outsourcede drift. Generelt om outsourcing Det kan give stor gevinst, at outsource en del af sin drift ud til en…

Læs mere

Rådgivning om loyalitetsforpligtelse

Loyalitetsforpligtelsen er en sikkerhed for, at arbejdsgiverens medarbejdere agerer loyalt i et ansættelsesforhold. Loyalitetsforpligtelsen indebærer med andre ord, at man som medarbejder skal agere loyalt overfor ens arbejdsgiver. Dette gælder både internt i virksomheden, men også eksternt. Hvad ligger der så i, at man som medarbejder skal agere loyalt over sin arbejdsgiver? Det er egentlig…

Læs mere

Rådgivning om forskelsbehandling

"Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen". Det er et udtryk, der ofte høres i forbindelse med et ansættelsesforløb. Det er der en rigtig god grund til. For i Danmark gælder nemlig forskelsbehandlingsloven, der betyder, at arbejdsgivere ikke må forskelsbehandle på baggrund af eksempelvis køn eller…

Læs mere

Rådgivning om ligebehandling

Ligebehandlingensloven er indført i dansk ret som en direkte konsekvens af vedtagelsen af EU-direktivet om ligebehandling. Ligebehandlingsdirektivet har en historie, der næsten er ligeså lang som Danmarks deltagelse i EU-fællesskabet. Det betyder, at de gældende regler om ligebehandling i Danmark i nyere tid har været et væsentligt kompenent i ansættelsesretlige spørgsmål. Reglerne i ligebehandlingsloven regulerer…

Læs mere

Rådgivning om bortvisninger

Bortvisning af en medarbejder er en mulighed for en arbejdsgiver i det tilfælde, hvor medarbejderen groft har misligholdt sit ansættelsesforhold. Bortvises en medarbejder bortfalder det sædvanlige opsigelsesvarsel, og medarbejderen er med andre ord fjernet fra sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at medarbejderens frafalder fra den dato, hvor medarbejderen bliver bortvist. Normalvis har man…

Læs mere

Rådgivning om bortvisninger

Bortvisning af en medarbejder er en mulighed for en arbejdsgiver i det tilfælde, hvor medarbejderen groft har misligholdt sit ansættelsesforhold. Bortvises en medarbejder bortfalder det sædvanlige opsigelsesvarsel, og medarbejderen er med andre ord fjernet fra sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at medarbejderens frafalder fra den dato, hvor medarbejderen bliver bortvist. Normalvis har man…

Læs mere

Rådgivning om opsigelser

At blive uventet opsagt kan have store følger rent professionelt, men også personligt. Særligt begrundelsen for opsigelsen kan have en følelsesmæssig påvirkning, og det kan derfor for nogle være en utrolig svær situation at komme i. Det ses ofte i opsigelsessituationer, at ansatte kan være helt uforstående overfor arbejdsgiverens begrundelse for opsigelsen. I de tilfælde…

Læs mere

Rådgivning om konsulentaftaler

Som konsulent opererer man på egne vilkår og for egen risiko. På den måde kan man tage opgaver for mange forskellige typer af virksomheder og organisationer. Fordelen for konsulenten er bl.a., at man kan have flere kunder/arbejdsgivere på samme tid. Virksomheder og organisationer kan med fordel anvende konsulenter for at løse specialiserede opgaver på fleksible…

Læs mere

Personalehåndbog

Hvad er en personalehåndbog og hvorfor skal jeg have én? En personalehåndbog er en virksomheds personalepolitik for de ansatte. En personalehåndbog indeholder bl.a. virksomhedens overordnede stategi samt information om relevant lovgivning og eventuelle overenskomster. På den måde kan en personalehåndbog være med til at sikre en god og klar kommunikation overfor virksomhedens medarbejdere i deres…

Læs mere

Direktørkontrakter

Udover at skulle registreres hos Erhvervsstyrelsen, samt skulle overholde de regler, som følger i selskabsloven, vil de vigtiste vilkår og ansvarsområder som direktøren vil være ansvarlig for skulle nedfærdiges i en direktørkontrakt. Selvom der ikke er nogen egentlige krav til en direktørkontrakts indhold er der dog en række momenter og forhold, som er væsentlige at…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved