Kategori: Civilproces

Syn og Skøn

Hvad er syn og skøn? Når to eller flere parter i en byggesage bliver uenige om faktiske forhold, kan én af parterne bede om, at der bliver foretaget syn og skøn i sagen. Syn og skøn benyttes primært til at påvise faktiske forhold i en sag. Det har dermed en betydelig bevismæssig værdi, heriblandt særligt…

Læs mere

Voldgiftssager

Hvad er voldgift? Det er i dansk ret udgangspunktet, at civile tvister afgøres af domstolene. Dog kan parterne, hvis dette ønskes, også vælge at aftale, at en bestemt tvist eller eventuelle fremtidige tvister skal afgøres ved voldgift. Det er ikke alle tvister, der kan behandles ved voldgift. De tvister, der kan behandles ved voldgift, opfylder…

Læs mere

Retshjælpsforsikring – hvad dækker den?

Retshjælpsforsikringen De fleste mennesker har en indboforsikring, som hjælper til i tilfælde af eksempelvis tyveri eller brand. Det kan være en stor tryghed at have, da situationer som disse kan have store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke er sikret. En anden situation, som kan være rar at være sikret i, er situationen, hvor man står…

Læs mere

Adgangen til at få prøvet sin ret

Fri proces Uanset om man har de fornødne økonomiske ressourcer eller ej, skal enhver have muligheden for at få prøvet sin ret ved domstolene. Det er en helt central del af kernen i et retssamfund. Denne ret kommer også til udtryk i både Grundloven og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Rent praktisk betyder det, at man…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved