Kategori: Familie- og arveret

Testamente for ugifte samlevende med børn

Arv for samlevende med børn Som nævnt ovenfor, arver samlevende ikke hinanden, medmindre I har oprettet udvidet samlevertestamente. I stedet arver jeres børn arven efter jer. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt og den kan have store konsekvenser, hvis I ikke har taget stilling til, hvordan arven efter jer skal fordeles. Ved at oprette et udvidet…

Læs mere

Skilsmisse og ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag Ved separation eller skilsmisse skal I tage stilling til, hvorvidt den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden part. Læs mere om skilsmisse og separation her. Der er mange mulige aftaleformer og fuldkommen aftalefrihed, når I skal diskutere spørgsmålet om ægtefællebidrag. Det er således muligt at aftale, at den ene part skal betale ægtefællebidrag…

Læs mere

Skilsmisse og bodeling

Bodeling - hvordan? Når I bliver skilt, ophører formuefællesskabet, hvilket medfører, at I som udgangspunkt skal dele jeres ejendele ligeligt mellem jer. Dette foregår praktisk ved, at I hver især udarbejder en boopgørelse, hvor jeres aktiver og passiver fremgår. Hvis nogle af jeres ejendele er særeje, hvilket enten kan være fastsat ved testamente eller ægtepagt,…

Læs mere

Skilsmisse og separation

Hvad sker der, når man bliver skilt? Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive separeret eller skilt, skal I ansøge Statsforvaltningen herom. De samme regler gælder endvidere for registrerede partnere. I den forbindelse afhænger ansøgningen om jeres situation og ønsker. I skal tage stilling til om I vil ansøge om: Direkte skilsmisse,om seperation, ellerom…

Læs mere

Arveregler for adoptivbørn

Arveregler for adopterede børn Som udgangspunkt følger det af arveloven, at adopterede børn arver sine adoptivforældre som livsarvinger. Det betyder, at adoptivbørn er på lige fod med biologiske børn i familien i arveretlig forstand. Dette er dog kun tilfældet, såfremt der ikke følger andet af adoptionslovgivningen. I adoptionslovgivningen differentieres der mellem, hvornår adoptions bevillingen blev…

Læs mere

Testamente for enlige

Legale arvinger Såfremt du ikke opretter et testamente tilfalder arven efter dig dine legale arvinger. Legale arvinger er et juridisk udtryk for, dem der arver dig efter arveloven. Hvem der er dine legale arvinger afhænger af din familiemæssige situation. Den legale arverækkefølge ser således ud for enlige: Dine børn eller børnebørnForældreSøskendeNiecer og nevøerBedsteforældreMostre, morbrødre, fastre,…

Læs mere

Testamente for ugifte samlevende – uden børn

Arv for ugifte samlevende uden børn Der er ingen legal arveret for ugifte samlevende. Det betyder med andre ord, at du og din kæreste/samlever ikke arver hinanden, når én af jer dør. I stedet arver jeres forældre efter jer, hvis I ikke opretter et testamente. Ugifte samlevende har mulighed for, at oprette et udvidet samlevertestamente…

Læs mere

Rådgivning om testamente for ægtefæller

Hvorfor oprette et testamente? Efter arveloven arver den længstlevende ægtefælle halvdelen af arven efter førstafdøde ægtefælle, hvis førstafdøde ægtefælle havde børn. Børnene til først afdøde arver den anden halvdel i ligedeling. Når den ene ægtefælle dør, skal fællesboet først deles ligeligt, medmindre ægtefællerne har særeje. Den ene del af fællesboet bliver derefter boet efter førstafdøde.…

Læs mere

Rådgivning om ophævelse af særeje

Ophævelse af særeje Særeje etableres enten ved oprettelse af en ægtepagt mellem ægtefæller eller ved at arvelader eller gavegiver, beslutter i et testamente/gavebrev, at arven/gaven er modtagerens særeje. I førstnævnte tilfælde kan særeje ophæves igen. Hvis du og din ægtefælle har oprettet en ægtepagt, hvorefter jeres aktiver er gjort til særeje, kan ægtepagten ophæves ved…

Læs mere

Ægtepagt om pension

Oprettelse af en ægtepagt om pensioner Som udgangspunkt er alt hvad et par ejer ved indgåelsen af ægteskab og alt hvad de erhverver under ægteskabet fælleseje og skal derfor deles ligeligt ved skilsmisse eller død. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke for jeres pensionsopsparing, særligt hvis I har været gift i under 5 år. Ægtefæller…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved